Zastosowanie

System CombiForm ma wiele różnych zastosowań.
Najczęstsze zastosowania:

Bezpośrednio na podbudowie

Wysokość prowadnicy listew dobiera się w zależności od głębokości płyty i wielkości kruszywa, patrz instrukcja techniczna. *
Prowadnice listew są oparte i wypoziomowane na podkładzie betonowym lub na przy pomocy zacisków mocujących, śrub regulacyjnych i płytek montażowych. To ostatnie rozwiązanie umożliwia wyrównywanie przez cały proces wylewania betonu. W większości przypadków zalecana odległość między podporami wynosi 1100 mm (odległość mierzona między środkami podpór). Rozstaw różni się w zależności od wielkości listwy wibracyjnej. Dyble można umieszczać w rozstawie 250 mm lub zgodnie ze specyfikacją techniczną posadzki. Bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie gruntu przed wylewaniem betonu. W większości przypadków pasek z tworzywa sztucznego pozostawia się w posadzce i służy on do tworzenia kontrolowanego miejsca pęknięcia betonu.

Izolowany grunt

Wysokość prowadnicy listew dobiera się w zależności od głębokości płyty i wielkości kruszywa, patrz instrukcja techniczna.*
Prowadnice listew są oparte i wypoziomowane na połączonych ze sobą zaciskach mocujących, śrubach regulacyjnych i płytkach montażowych. W większości przypadków zalecana odległość między podporami wynosi 1100 mm (odległość mierzona między środkami podpór). Dyble można umieszczać w rozstawie 250 mm lub zgodnie ze specyfikacją techniczną posadzki. W większości przypadków pasek z tworzywa sztucznego pozostawia się w posadzce i służy on do tworzenia kontrolowanego miejsca pęknięcia betonu.

Płyta z cienkiego betonu, prefabrykowane odcinki posadzki

Wysokość prowadnicy listew dobiera się w zależności od głębokości płyty i wielkości kruszywa, patrz instrukcja techniczna.*
Istnieje kilka metod pozwalających unieruchomić prowadnice listew w miejscu, z których dwie przedstawiono niżej:

  • Gwoździe lub śruby do betonu należy wbić w podłoże, przeprowadzając je przez śruby regulacyjne. Metoda ta pozwala wypoziomować prowadnice listew.
  • Przytwierdzić pręty zbrojeniowe/siatkę zbrojeniową do podłoża i zamocować prowadnice listew na prętach zbrojeniowych/siatce zbrojeniowej przy pomocy stalowych drutów lub podobnych elementów.

Zaleca się umieszczanie prowadnic listew w odstępach 2000 – 2500 mm (odległość mierzona między środkami) lub zgodnie ze specyfikacją techniczną posadzki.  Bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie gruntu przed wylewaniem betonu. W większości przypadków pasek z tworzywa sztucznego pozostawia się w posadzce i służy on do tworzenia kontrolowanego miejsca pęknięcia betonu.