Kalkulator

Oblicz materiał potrzebny do wykonania betonowej posadzki!

Uwaga! Obliczone zalecane zapotrzebowanie szacuje się na zasadach ogólnych i ma charakter wyłącznie orientacyjny. W celu przeprowadzenia bardziej dokładnych obliczeń, prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem CombiForm lub wysłać e-mail na adres info@combiform.pl.

Wpisz całkowitą długość płyty/podłoża
Tylko wartości z zakresu 1-4000 są dopuszczalne.
Wpisz całkowitą szerokość płyty/podłoża
Tylko wartości z zakresu 1-1000 są dopuszczalne.
Zdecyduj, jak szerokie będą sekcje/odcinki na całej powierzchni wylewania betonu. Zależy od jakości betonu, temperatury i urządzeń do wibrowania betonu.
Tylko wartości z zakresu 1-50 są dopuszczalne.
Wybrana wysokość profilu CombiForm jest uzależniona od całkowitej grubości płyty oraz minimalnej przestrzeni wymaganej między gruntem/żwirem a prowadnicą, ponieważ prowadnica listew musi zostać wypełniona betonem. Odległość pomiędzy prowadnicą a gruntem powinna być 1,5 raza większa od największego kruszywa. Nigdy nie należy używać kruszywa większego niż 25% całkowitej głębokości płyty.
Tylko wartości z zakresu 1-400 są dopuszczalne.
Środki własne w formie prefabrykowanych ścian betonowych, drewnianych ram, itp. Bez własnej ramy, profil CombiForm zostanie użyty jako szkielet konstrukcji i zawarty w zaleceniu.
Własne
Prowadnica listew
Opcja ta uwzględnia zapotrzebowanie na płytki montażowe stanowiące podporę Dla niemal każdego podłoża zaleca się stosowanie płytek montażowych stanowiących podporę. Przykładem stabilnego podłoża jest wykonanie płyty na wstępnie przygotowanej posadzce na gruncie.
Tak
Nie
Jeśli wylewanie wymaga częściowego lub pełnego nachylenia/spadku (np. w celu wykonania odwodnienia), zalecana jest precyzyjna regulacja kąta. W tym celu w razie potrzeby dołączane są śruby regulacyjne.
Tak
Nie
Czy wymagana jest większa grubość otuliny zbrojenia i/lub zapewnienie nacięć?
Tak
Nie
Oblicz